Hälsodeklaration

 

"Att tänka på innan behandling"

 

En hälsodeklaration genomförs alltid innan behandling påbörjas. Dessa hälsorelaterade frågor är på samma nivå som om du går till en massör eller en naprapat. Därefter fattar kliniken beslut om det finns några begränsningar eller hinder för behandling.

 

Har du något av nedanstående angivna punkter kan vi ej utföra fettreducering / Ansiktsbehandling.

 

Kroppsbehandling:

- Blodsmitta

- Överkänslig

- Hjärt- och kärlsjukdom

- Hjärtfel

- Haft hjärtattack

- Hudsjukdom "på behandlingsområdet"

- Diabetes

- Pacemaker

- Gravid

- OBS Menstruation på "Behandlingsdagen"

- Ammar

- Epilepsi

- Magsår

- Höftprotes

- Feber

- Leverskador

- Metaller i kroppen "anslutning av behandlings området"

 

Ansiktsbehandling:

- Botox "bör vara mer än 6mån sedan du injicerade"

- Restylane "bör vara mer än 6mån sedan du injicerade"

- Hjärt- och kärlsjukdom

- Hjärtfel

- Haft hjärtattack

- Metaller "på behandlingsområdet"

- Diabetes

- Epilepsi

- Gravid

- Feber

 - Hudsjukdom "på behandlingsområdet"