Om Fettet

Fetter kan biokemiskt indelas i tre huvudgrupper:

- Triglycerider

- Fosfolipider

- Steroler

 

Vad är triglycerider ?

En triglycerid består av en glycerolmolekyl och tre fettsyror. Glycerolet kan liknas vid triglyceridens skelett och har närmast formen av ett E, med en fettsyra fogad till vart och ett av de tre benen. Fettsyrorna kan vara av olika längd och struktur.Triglycerider är en lagringsform för fett och utgör största delen av det fett som finns i bland annat flytande växtoljor, fasta växtfetter, det synliga fettet i kött, människans fettdepåer och så vidare.


Vad Fosfolipider ?

Fosfolipider liknar triglycerider, med den skillnaden att en av fettsyrorna ersatts med en fosfatgrupp och en bas. Det ger molekylen några speciella egenskaper.

Fosfolipider är viktiga för alla cellfunktioner på grund av att membranen som omger alla celler till största delen består av just fosfolipider. Därför förekommer fosfolipider rikligt i de flesta livsmedel och finns i t ex kött och ägg.

 

Vad är Steroler ?

Steroler är en grupp vaxliknande fetter som - förutom det välkända kolesterolet - även omfattar vissa hormoner och förstadier till D-vitamin. Kolesterol finns i synnerhet i animalisk kost såsom kött, mjölk, ägg och smör.

 

Vad är fettsyra ?

Fettsyror är långa kedjor av kolatomer med en syragrupp i ena ändan. De består av ett varierande antal kolatomer (vanligtvis ett jämnt antal), och kan dessutom ha en eller flera dubbelbindningar mellan kolatomerna.

 

Vad är en mättad fettsyra ?

En mättad fettsyra (SFA, saturated fatty acid) är en fettsyra som helt saknar dubbelbindningar mellan kolatomerna. Ju fler mättade fettsyror det finns i ett fett, desto fastare konsistens har det.

Mättade fettsyror finns främst i animaliskt fett, som även omfattar mjölkfetter (smör, ost, m.m.)

 

Vad är en omättad fettsyra ?

Omättade fettsyror innehåller en eller flera dubbelbindningar mellan kolatomerna. Enkelomättade fettsyror (MUFA eller monounsaturated fatty acids) innehåller endast en dubbelbindning och fleromättade fettsyror (PUFA eller polyunsaturated fatty acids) innehåller två eller flera dubbelbindningar.

Ju flera dubbelbindningar fettet innehåller, desto mera lättflytande är det.

Omättade fettsyror kan indelas i olika familjer beroende på var den sista dubbelbindningen i molekylen är placerad. Det är främst tre fettsyrafamiljer som är av intresse - nämligen omega-9-fettsyror, omega-6-fettsyror och omega-3-fettsyror.

De speciella namnen är ett uttryck för systematisk kemisk namngivning som anger hur molekylen är uppbyggd.

 

 

Hur påverkar olika fetter din hälsa ?

  • Transfettsyror: Ett högt innehåll av transfettsyror i kosten medför en förhöjd nivå av LDL-kolesterol och en sänkning av HDL-kolesterol. På så sätt ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar.
  • Enkel- och fleromättade fetter: En omläggning av kosten, där en del av det mättade fettet ersätts med enkel- och fleromättade fetter resulterar i lägre nivåer av totalkolesterol och LDL-kolesterol i blodet.
  • Kost med ett högt innehåll av enkelomättade fettsyror (rapsolja, olivolja) är möjligtvis fördelaktigare för hälsan än kost med ett motsvarande högt innehåll av fleromättade fettsyror (växtoljor i allmänhet). Detta på grund av att blodets LDL-kolesterol blir stabilare och bättre motstår härskning (oxidation) med hjälp av enkelomättade fettsyror.
  • En sänkning av blodets halt av triglycerider, totalkolesterol och LDL-kolesterol minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar.
  • Omega-3-fettsyror: En förändring av kosten, där man ökar mängden omega-3-fettsyror (fiskoljor), medför en sänkning av blodets halt av triglycerider. Ett ökat intag omega-3-fettsyror kan minska risken för blodproppar.
  • Blodets halt av det "goda" HDL-kolesterolet stiger när man ökar sitt intag av omega-3-fettsyror.